Reimagine. Reinterpret. Recreate.

Recreate er et fullservice eiendomsselskap som fokuserer på utvikling, eierskap og forvaltning av bærekraftige næringseiendommer med sentral beliggenhet ved knutepunkter i norske byer. Vår visjon er å skape en bærekraftig fremtid ved å utnytte teknologi og lidenskap i måten vi bygger og forvalter eiendom – alltid med kunden i fokus.  

Vi skaper rom for fremtiden  
Recreate er drevet av lidenskap, teknologi og innovasjon. I vår utvikling er vi opptatt av å minimere vår påvirkning på klimaet, samtidig som vi vil skape langsiktige fordeler for lokalsamfunnet, kunder og leietakere. I jakten på å skape bedre, sunnere og mer bærekraftige steder å bo og jobbe, leder vi an gjennom et brukersentrert og teknologidrevet tankesett – enten vi rehabiliterer, eller bygger nytt.  

 
 
Vi utvikler samfunn som blomstrer 
En bygning er aldri en isolert enhet, men en viktig del av et fellesskap. Fellesskap defineres av hvor folk bor, hvor de arbeider og hvor de går. Som eiendomsutviklere har vi et ansvar for å forme disse miljøene. For å skape en bærekraftig fremtid må vi vurdere og forbedre miljøpåvirkningen av bygningene våre, men også vårt langsiktige sosiale og økonomiske ansvar knyttet til samfunnet vi lever i. 

 

Vi vil være en katalysator for endring 
Med et iboende fokus på bærekraftig praksis er vi overbevist om at vi kan skape varig verdi i vår bransje, og for fremtidige generasjoner. Vi tar sikte på å være klimapionerer, og akselerere fremtiden for grønn konstruksjon. 

Recreate (tidligere R8 Property) ble etablert i 2010 av Emil Eriksrød, og hadde per 31.12.21 en portefølje på 108 966 kvm, fordelt på eiendommer i Skien, Porsgrunn, Sandefjord, Tønsberg og Oslo-regionen. Porteføljen består av 24 eiendommer og 6 prosjekter, og har en verdi på ca. 2,7 milliarder norske kroner. Utleiegraden er på 87,7 %, og vektet gjenværende leietid er 7,3 år. 

Recreate har 34 ansatte og 37 datterselskaper, og har hovedkontor i Powerhouse Telemark. Dette er selskapets flaggskip, og to andre Powerhouse-prosjekter er på tegnebrettet hos Snøhetta.