Bærekraft

Bærekraft angår både virksomhetsmessige, klimamessige og sosiale forhold (ESG), og i Recreate har vi definert tydelige målsettinger innenfor hver av de tre dimensjonene. Bærekraft er en helintegrert del av selskapets strategi, og styrer daglige strategiske og operative beslutninger i alle ledd – fra prosjektutvikling til driftstjenester.

"Recreate fokuserer på smarte og bærekraftige bygg med beliggenhet ved sentrale knutepunkter"

Powerhouse Telemark (Photo: Ivar Kvaal)
Powerhouse Telemark (Photo: Ivar Kvaal)

Bærekraftige bygg 

Vi tilhører en bransje som er ansvarlig for nesten 40 % av globale klimagassutslipp og forbruk.  Derfor må vi sørge for å redusere utslipp i måten vi utvikler og drifter eiendom på, og på den måten bidra til å skape en bærekraftig fremtid for dem som kommer etter oss.  
I april utga vi bærekraftrapport for 2021, og selv om dette var vår første rapport har vi jobbet med bærekraft i flere år.

Allerede i 2015 lanserte vi Powerhouse Telemark, og i 2020 sto bygget klart. Samme år ble Powerhouse Telemark kåret av amerikanske CNN til å være ett av ti bygg på verdensbasis det var knyttet størst forventninger til – i sterk konkurranse med spektakulære bygg i bl.a. Canada, Kina, Egypt og Dubai. Bygget produserer mer energi enn det bruker i løpet av en livstidssyklus på 60 år, og har vært et banebrytende innovasjonsprosjekt i hvordan man kan utvikle nye teknologiske og bærekraftige løsninger.

Powerhouse Telemark har vært kompetansebyggende både for oss selv, og for alle som har vært involvert i gjennomføringen av prosjektet. Dette var en medvirkende og motiverende faktor til ønsket om å utvikle verdens første Paris Proof-kvartal i Tønsberg; Slottsfjell Park.

Fleksibilitet

50 % av verdens kontorlokaler står til enhver tid tomme. Denne problemstillingen ønsker vi å løse ved å sørge for bedre utnyttelse av eksisterende bygg, noe som var utgangspunktet for videreutviklingen av Evolve, og etableringen av Orbit en digital abonnementsløsning som muliggjør booking av ledige arbeidsplasser og møterom.

Bærekraft i praksis

For å oppnå klimamålene er vi nødt til å redusere eget klimafotavtrykk. Vi må fokusere på å øke utnyttelsen av eksisterende arealer, slik at behovet for nye bygg reduseres. Vi må også rehabilitere mer, fremfor å bygge nytt. Dette er førende for Slottsfjell Park, men også for Inkognito Park, som er vårt hittil mest krevende rehabiliteringsprosjekt. Denne klassiske og verneverdige bygningen er i ferd med å bli transformert til et høyteknologisk bygg med fleksible kontorløsninger, og åpner høsten 2022.


Vi vil bidra til en bærekraftig utvikling gjennom å heve vår kompetanse slik at vi kontinuerlig er i stand til å drive innovasjon, løse komplekse oppgaver, og bidra til klimasmarte løsninger for samfunnet.

Kontakt

Elin Tufte Johansen
HR- og bærekraftdirektør