Nyhetsarkiv

Recreate henter inn kapital til videre satsning i Skien

Recreate ASA har gjennom et nystiftet selskap RCR Skien inngått en avtale med XG Eiendom AS om en felles satsning på eiendomsutvikling i Skien sentrum. Eiendommene som inngår i strukturen er Arkaden, Nedre Hjellegate 11, Henrik Ibsens gate 6, Kongens gate 20, Hesselberg gaten 4 og Recreates andel av prosjektet Skien Brygge.

– Med dette grepet vil soliditeten i denne porteføljen styrkes betydelig samtidig som vi har en solid kontantbeholdning til å utvikle disse prosjektene videre, sier CEO Emil Eriksrød.

Transaksjonen gjennomføres ved at XG Eiendom tilfører både eiendom og frisk kapital gjennom en rettet emisjon inn i den nye strukturen.

– Vi er veldig glade for å lande denne avtalen, som danner et godt utgangspunkt for den videre satsningen på Skien sentrum. Det var i Skien vi begynte med eiendomsutvikling, og det kjennes bra at vi har et godt fundament for videre utvikling i byen som vi tror så sterkt på.

Avtalen ble signert sent i går kveld. I første omgang vil eiendommene Arkaden, Nedre Hjellegate 11, Henrik Ibsens gate 6 og 25 % andel av Skien Brygge inngå i samarbeidet. I neste runde er det avtalt at eiendommene Kongens gate 20 og Hesselberg gaten 4 også legges til, med forbehold om at kreditorene endelig godkjenner transaksjonen.

– Vi jobber samtidig med flere andre prosesser, fortsetter å optimalisere driftsituasjonen og vil gjennom denne avtalen forbedre vår finansielle posisjon. Det er høy aktivitet og vi jobber mye om dagen. Vi forventer at det blir mye aktivitet fortsatt de kommende ukene og månedene, sier Eriksrød.

For ytterligere informasjon, kontakt