Nyhetsarkiv

R8 Property blir til Recreate

I sitt tolvte år går R8 Property inn i en ny æra, med nytt navn og ny visuell identitet. – Med Recreate ønsker vi å befeste vår identitet og posisjon som eiendomsutvikler enda tydeligere, sier CEO og grunnlegger, Emil Eriksrød.

I mars endret R8 Group navn til Rising, og nå er det eiendomsselskapet R8 Property sin tur. Med denne endringen vil R8-navnet bli faset ut. Bakgrunnen for avgjørelsen er et behov for å tydeliggjøre de enkelte selskapenes virksomhet. – R8 er blitt et økosystem med ulike satsinger og en lang rekke selskaper i ulike bransjer. Vi har vokst i rekordfart, og gjennom årenes løp har det vært en utfordring å definere hovedsatsingen vår. Dette er blitt ekstra viktig i forbindelse med børsnoteringen, sier Eriksrød.  
Forvaltningsselskapet R8 Management og boligsatsingen R8 Home inngår også i Recreate. – Selskapsstrukturen blir som før, men Recreate vil oppfattes mer helhetlig nå som selskapene opptrer under identisk selskapsnavn, sier Eriksrød.  

Hedda Foss Lilleng og Emil Eriksrød kunne endelig presentere den nye profilen.
Hedda Foss Lilleng og Emil Eriksrød kunne endelig presentere den nye profilen.

Internasjonalt anerkjente Snøhetta Design står bak det kreative uttrykket, og daglig leder Hedda Foss Lilleng forteller at det overordnede konseptet for det visuelle arbeidet raskt ble tydelig:  
– I starten av prosjektet samlet vi en bredt sammensatt gruppe fra R8 for en konseptworkshop hos oss på «Skuret» på Vippa (red. adm. Snøhettas hovedkontor). Vi fikk virkelig erfare hvordan denne gjengen tenker og jobber sammen. Det var masse energi, pasjon og engasjement! Da vi oppsummerte dagen fant vi at samlebetegnelsen på alt vi diskuterte var kraft. Mange typer kraft; bærekraft, kundekraft, gjennomføringskraft, tiltrekningskraft. Det å skape synergier, å bevege, få folk med seg. Dette var utgangspunktet for å definere konseptet Kraftfelt, som en oppsummering av R8s ambisjon og et kreativt springbrett, som har fått gjennomsyre alt vi har gjort visuelt.

Gjenskaping og rekreasjon 

Navnet Recreate vitner om internasjonale ambisjoner, men først og fremst om et selskap som er opptatt av å «gjenskape».  
– Recreate kan forstås som å gi nytt liv eller energi til noe, samtidig som ordet gir assosiasjoner til rekreasjon. Eiendom og mennesker er kjernen i alt vi gjør, og alt vi er. Eksempelvis ble en litt ruskete blomstereng gjenskapt til Powerhouse Telemark, ett av verdens mest bærekraftige bygg – og den tidligere statsminister- og rittmesterboligen Inkognito Park i Oslo blir i disse dager gjenskapt til et bærekraftig og høyteknologisk bygg, forteller Eriksrød. Han fortsetter: – Noe av det mest bærekraftige vi gjør, er å ivareta eksisterende eiendom ved å rehabilitere fremfor å bygge nytt, men det handler også om hvordan vi kan skape et godt liv mellom byggene; hvordan vi kan skape gode lokalmiljøer hvor folk vil jobbe og bo. Det er her rekreasjon er ekstra viktig, smiler han.   

Kontaktperson:

R8 Property blir til Recreate