Nyhetsarkiv

Powerhouse Telemark ønsker ny leietager velkommen

Powerhouse Telemark gleder seg til å ønske Eramet Norway velkommen til nye lokaler i det som er en av verdens mest klimasmarte bygg.

Eramet Norway har signert en leieavtale på 1.054 kvm i Powerhouse Telemark og flytter inn i november 2023.

- Det er ekstra moro å lande et leieforhold med en internasjonal aktør som virkelig tar bærekraft på alvor. Vi ønsker å jobbe med seriøse aktører som støtter Grenlandsregionens mål om å bli verdens første klimapositive industriregion innen 2040, sier COO Tommy Thovsland.

Eramet Norway er en verdensledende produsent av manganlegeringer til den globale stålindustrien, og selskapet består av tre smelteverk lokalisert i Porsgrunn, Sauda og Kvinesdal. Eramet Norways klimafotavtrykk utgjør mindre enn 40% av snittet i bransjen, og selskapet jobber aktivt for å redusere klimafotavtrykket ytterligere.

- Verket vårt her på Herøya ble etablert allerede i 1913. For å lede an i det grønne skiftet, jobber vi i dag med flere konkrete prosjekter for å redusere vårt klimafotavtrykk ytterligere. Som en del av utviklingen har vi styrket vår organisasjon, og vi har derfor behov for flere kontorer. Det er viktig for oss å ha gode lokaler som legger til rette for involvering, nyskaping og arbeidsglede, og da er det veldig hyggelig å kunne inngå en leieavtale med en så attraktiv aktør som Powerhouse Telemark, sier administrerende direktør Roger A. Westgård.

Kontrakten har en varighet på fem år, hvor Eramet Norway i perioden skal ta stilling til hva de skal gjøre med egne kontorfasiliteter på Herøya.

Powerhouse Telemark har vært et innovasjonsprosjekt som hadde som ambisjon å være en internasjonal spydspiss i utvikling og bygging av klimasmarte bygg. Bygget ble ferdigstilt i 2020, og er et plusshus som produserer med energi enn det forbruker over et livsløp på 60 år, medregnet bundet energi i materialer, transport, drift i 60 år og riving. Bygget har også et solcelleanlegg som produserer mer enn 280.000 kwh på årlig basis.

- Dette er en viktig avtale, og vi ser veldig positivt på at det private næringsliv og industrien i Grenland finner enda flere felles møteplasser, sier Thovsland.

I forbindelse med den nye leiekontrakten har gårdeier inngått en termineringsavtale med Evolve om 2. etg i Powerhouse Telemark, hvor Eramet Norway flytter inn.

Kontaktinformasjon

Carin Pettersson
Kommunikasjonssjef Eramet Norway