Nyhetsarkiv

Første handelsdag for R8 Property på Euronext Growth Oslo

I dag noteres eiendomsselskapet R8 Property ASA på handelsplassen Euronext Growth Oslo etter å ha fulltegnet emisjonen på 75 millioner kroner. Kapitalen benyttes til videre vekst, deriblant to nye Powerhouse-prosjekter.

CEO og grunnlegger av R8 Property, Emil Eriksrød, er svært fornøyd med å ha foretatt en fulltegnet emisjon. – Kapitalen vil bli benyttet til videre vekst, særlig i forbindelse med våre større prosjekter. Vi har blant annet store utviklingsprosjekter i Grow-bygget på Lysaker, Inkognito Park på Solli Plass, Polymer Exploration Centre i Porsgrunn og Skiens største eiendomsprosjekt gjennom tidene, Skien Brygge. 

R8 Property står bak det internasjonalt anerkjente Powerhouse Telemark, som ble kåret av CNN til å være et av de mest betydningsfulle byggene i året som gikk. Nå foreligger to nye Powerhouse på tegnebrettet hos Snøhetta. – Disse vil bli oppført på Korten i Tønsberg og i Porsgrunn, forteller Eriksrød og legger til at leietakere er stadig mer opptatt av bærekraftige løsninger. Dette er også en medvirkende årsak til at selskapet har tunge investeringer i proptech-selskapet Orbit Technology og coworking-selskapet Evolve. – Vi har lenge sett at fleksibilitet og bærekraftige løsninger for arbeidsgiver og arbeidstaker er svært viktig. Derfor var vi godt i gang med dette lenge før Covid-19 kom, sier Eriksrød, og lover at dette fokuset vil bli ytterligere forsterket i tiden som kommer.