Nyhetsarkiv

Et krevende eiendomsmarked resulterte i et dårlig årsresultat

Recreate ASA leverer et negativt årsresultat på NOK 577 millioner før skatt. 2022 ble et ekstremt krevende og dårlig år for oss, og jeg er glad det året er forbi, sier CEO og hovedaksjonær Emil Eriksrød.

2022 ble et svært utfordrende år for eiendomsbransjen og Recreate ASA. Etter å ha levert de beste resultatene noensinne i 1. kvartal, ble markedet stadig vanskeligere gjennom våren og høsten. Dette resulterte i et samlet sett svært dårlig årsresultat for Recreate ASA, som ved inngangen til året hadde rigget seg for en sterk vekst.

- Det er vondt å tenke tilbake på hva vi har vært gjennom. Markedet endret seg dramatisk på veldig kort tid, og vi opplevde at den ene prosessen etter den andre stoppet opp eller ble kansellert. Det vondeste er den omfattende nedbemanningen vi har vært gjennom og alle de fine menneskene som har måttet forlate selskapet vårt, sier CEO og hovedaksjonær Emil Eriksrød.

Vist handlekraft

Selv om årsregnskapet for 2022 viser røde og negative tall, er det gjennom den siste tiden gjort mange og betydelige tiltak for å bedre selskapets finansielle posisjon. Selskapet har solgt eiendommer for ca. 915 millioner kroner, det er gjennomført omfattende kostnadsreduksjoner inkludert en stor nedbemanning, det er inngått partnerskap med nye samarbeidspartnere samtidig som selskapet har hatt løpende dialog med kreditorene.

- Handlekraft har alltid vært en av Recreates kjerneegenskaper, og den siste perioden har denne egenskapen vært viktigere enn noen gang før, sier Emil Eriksrød. Vi har nå gjennomført mange tiltak og ser at vi skaper bevegelse i riktig retning. Samtidig er vi avhengig av å fortsette den harde og intensive jobbingen for å danne et solid grunnlag for videre drift.

Gjennomførte store prosjekter

Recreate ferdigstilte oppgraderingene av både Inkognitogaten 33 ved Solli Plass i Oslo og Fornebuveien 1-3 på Lysaker gjennom 2022. Selskapet har hatt ansvaret for rehabiliteringen av eiendommene, og ledet utleieprosessene. Både Inkognitogaten 33 og Fornebuveien 1-3 var fullt utleid ved ferdigstillelse. Eiendommene ble solgt i første kvartal 2023.

- Vi skal tilbake til røttene og gjøre det vi er gode på, sier styreleder George Aubert. Vi skal fokusere på verdiskapning som skjer ved å leie ut lokaler samtidig som bærekraft står sentralt når vi skal utvikle både nye og eksisterende bygg. Dette er kjernen i selskapets oppdaterte strategi, samtidig som vi geografisk vil se mot Telemark og Vestfold.

For ytterligere informasjon, kontakt: