Ansatte

Idar M. Fuglstad

Driftsleder

Idar Fuglstad (f.1962) er spesialisert på teknisk drift av næringseiendom. Han er ansvarlig for generell drift og vedlikehold av selskapets eiendomsmasse i Vestfold. Idar har inngående kunnskap om HMS og brannvern. Han er sertifisert brannvernleder i særskilte brannobjekter og utfører alle lovpålagte tilsyn i byggene, vernerunder, oppfølging av tekniske anlegg m.m. Idars tilstedeværelse sikrer leietakere profesjonell oppfølging av utvendig bygg og inneklima.