Teknisk forvaltning


Som leietaker skal du føle deg trygg på at vi i R8 Management ivaretar alt forbundet med drift og vedlikehold av eiendommen på en effektiv, god og lønnsom måte.

Våre tekniske forvaltere yter en høy service, noe kundetilfredshet-undersøkelser også viser.

Vi kan tilby:

  • Etablering av tilsynsrutiner og årsplaner for driftstekniker
  • Etablering og oppfølging av drift- og serviceavtaler
  • Innkjøp av andre fellestjenester til bygget
  • Energioppfølging med fokus på energioptimalisering og effektivisering
  • Tilstandsrapporter/vedlikeholdsplaner/budsjettering
  • Administrasjon av vedlikeholdsarbeider
  • Oppfølging av internkontroll og offentlige myndigheter
  • Teknisk dokumentasjon/arkiv
  • Oppfølging branndokumentasjon

 

Se også: