Driftstjenester


R8 Management tar ansvar for drift og ettersyn av bygninger med tilhørende installasjoner. Disse tjenestene tilbyr vi eksterne aktører, i tillegg håndterer vi næringsbyggene i R8s egen portefølje.

Oppfølging av krevende næringsbygg fordrer gode rutiner og systemer, noe vi er særdeles opptatt av. Som eier og leietaker garanterer vi at du er i trygge hender hos oss i R8 Management.

Vi kan tilby:

  • Tilsyn med bygninger og utearealer
  • Drift og tilsyn av tekniske anlegg som heis, ventilasjon, kjøling og varmeanlegg
  • Energioppfølging
  • Energioppfølging med fokus på energioptimalisering og effektivisering
  • Avfallshåndtering
  • Internkontrollrutiner brann, elektro og legionella