Administrativ forvaltning


Ingenting er viktigere for oss enn kundene våre. I R8 Management er vi derfor særdeles opptatt av å gjøre hverdagen til leietakerne våre så god som mulig.

De to siste årene har vi gått av med seieren i landets største undersøkelse for kundetilfredshet, Norsk Leietakerindeks (NLI), noe vi setter enormt stor pris på. Vi lover eksisterende og potensielle kunder å gjøre det vi kan for å gjøre oss fortjent til denne prisen også i årene som kommer.

 

R8 Management ivaretar følgende oppgaver:

  • Kommersiell forvaltning og utleie
  • Leietakeroppfølgning
  • Budsjettering
  • Rapportering
  • Tvistesaker
  • Forsikringssaker
  • Reforhandlinger
  • Styrearbeid
  • Gjennomføring av generalforsamlinger

 

Se også: