Porsgrunn Næringspark


I 2010 ble Porsgrunn Næringspark utvidet i henhold til en større utviklingsplan for området. Bygningen er plassert langs Porsgrunnselven, på nordsiden av det eksisterende ”Flerbruksbygget” på eiendommen.
Område
test area
Areal
666 m2
Leietakere
100
Parkering
100
Oppført
2005

I 2010 ble Porsgrunn Næringspark utvidet i henhold til en større utviklingsplan for området. Bygningen er plassert langs Porsgrunnselven, på nordsiden av det eksisterende ”Flerbruksbygget” på eiendommen. Det er kort avstand inn til sentrum og avkjøring til E-18. Anlegget er utformet som et kontorbygg med to 3-etasjes bygningskropper med en tilbaketrukket 4.etasje. Disse to bygningskroppene er sammenbundet med et glassmellombygg med adkomst- og fellesfunksjoner som resepsjon, kantine, møterom og garderobe/WC. Det er også treningsrom tilknyttet bygget. Bygningskroppene som inneholder kontorfunksjonene, er utformet for stor grad av fleksibilitet og er gitt et maritimt uttrykk med buede fasader som vender mot elven. Bygget oppføres på historisk grunn, men er et bygg for fremtiden. Enova har utpekt bygget som et regionalt forbildeprosjekt med begrunnelse i dets lave energiforbruk og forbruk av gjenvinnbar energi.

Fakta om eiendommen
Adresse:
test Address
By:
Skien
Største leietaker:
test Largest tenant
Arkitekt:
test Architect
Miljøprofil
Energiklasse: B
Kildesortering
Redusert forbruk av vann og energi
Sted
Porsgrunn Næringspark
Hold meg oppdatert om næringslokaler