Trond Herrefoss


Trond Herrefoss (f. 1979) er porteføljeansvarlig for byggene våre, noe som innebærer at han har det overordnede ansvaret for at byggene er godt vedlikeholdt og at leietakerne er fornøyde.

Trond har flere års ledererfaring og er meget opptatt av høy service- og leveringsgrad, noe han bl.a. hadde høyt fokus på i sin forrige jobb som hotelldirektør. Trond er nettverksbygger av rang, og setter stor pris på den daglige dialogen med eksisterende og potensielle leietakere.

2019 – d.d.
R8 Management AS, porteføljeansvarlig
2016 – 2019
Clarion Collection Hotel Bryggeparken, direktør
2014 – 2016
Com2gether AS, bedriftsrådgiver
2013 – 2014
GREP Porsgrunn, KAM/veileder
2011 – 2013
Gjensidige Forsikring ASA, salgsleder
2007 – 2011
ELIXIA Porsgrunn, daglig leder (instruktør siden 2003)