Idar M. Fuglstad


Driftsleder i Vestfold

Idar Fuglstad (f. 1962) er spesialisert på teknisk drift av næringseiendom. Han er ansvarlig for generell drift og vedlikehold av R8 gruppens eiendomsmasse i Vestfold. Idar har inngående kunnskap om HMS og brannvern. Han er sertifisert brannvernleder i særskilte brannobjekter og utfører alle lovpålagte tilsyn i byggene, vernerunder, oppfølging av tekniske anlegg m.m. Idars tilstedeværelse sikrer leietakere profesjonell oppfølging av utvendig bygg og inneklima.

2015 – d.d.
R8 Management AS, eiendomsforvaltning, driftsleder i Vestfold
2010 – 2015
Neas Teknisk Drift AS, eiendomsforvaltning, driftsleder
2007 – 2009
H. Langemyhr, bygg og anlegg, innkjøp- og vedlikeholdsleder, HMS ansvarlig
2006 – 2007
Thorn Lighting AS, teknisk salg, distriktsansvarlig
1999 – 2005
Tyco Electronics AS,Technical Sales, Military Marine Aerospace Account Manager
1996 – 1999
T&G Elektro AS, Military and Marine Distributor, Sales Manager